Λήψη από 4 Δορυφόρους - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προϊόντα > Wisi > Κατάλογος Προϊόντων > Πολυδιακόπτες

Πολυδιακόπτες για λήψη από τέσσερις δορυφόρους

DY 25

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB

dBμV

dB
mm

47- 862
22
-4.0
-
8
-
359 x 140 x 58

950 - 2400
0
15
105
8
-


 

DY 26

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Εξασθένηση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dBV

dB
mm

47- 862
22
4.0-5.5
-
8
-
330 x 140 x 28

950 - 2400
21-16
-
-
8
-

 
 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού