Λήψη από δύο Δορυφόρους - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Wisi > Πολυδιακόπτες

Πολυδιακόπτες για λήψη από δύο δορυφόρους


DY 04

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

ÓõíôåëåóôÞò Èïñýâïõ
ÄéáóôÜóåéò

MHz
dB

dBμV

dB
mm

47- 862
22
15
-
4
-
210 x 140 x 55

950 - 2400
0
15
-
4
-


 

DY 06

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
22
15
-
6
-
210 x 140 x 55

950 - 2400
0
15
-
6
-

 

DY 08

Επεκτάσιμος

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

  

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
22
15
-
8
-

210 x 140 x 55

950 - 2400
0
15
-
8
-

 

DY 90 A

DY 55

Ενδιάμεσος ενισχυτής

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Ενίσχυση διέλευσης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
μV

dB
mm

85- 862
16-22
115
1
-
140 x 140 x 27

950 - 2400
16-24
115
8
-

 

DY 94 A

DY 96 A

DY 94 A

DY 96 A

 

TV

SAT

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
5.5
21
-
4
-
140 x 140 x 27

950 - 2400
1.3-3.4
21-26
-
4
-

47- 862
5.5
21
-
6
-

950 - 2400
1.3-3.4
21-26
-
6
-

 

DY 98 A

 

TV

SAT

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
Έξοδος
Έξοδοι
Συντελεστής Θορύβου
Διαστάσεις

MHz
dB
dB
dB
μV

dB
mm

47- 862
5.5
21
-
8
-
210 x140 x 27

950 - 2400
1.3-3.4
21-26
-
8
-

 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού