Ενισχυτές FM, VHF, UHF - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ενισχυτές με ξεχωριστές εισόδους 0.15 - 862 MHz

VS 56 A

AM

FM

VHF I

VHF III

UHF

 

Περιοχή Συχνοτήτων
Ενίσχυση
Έξοδος
Συντελεστής Θορύβου
Κατανάλωση
Διαστάσεις

MHz
dB
dBìV
dB
W
mm

0.15-10
-
-
-
3,8

87.5-108
18
113
<7

47-68
18
113
<7

174-230
18
113
<7

470-862
18
113
<7

 

VS  83 B

AM

FM

VHF I

VHF III

UHF

 

Περιοχή Συχνοτήτων
Ενίσχυση
Έξοδος
Συντελεστής Θορύβου
Κατανάλωση
Διαστάσεις

MHz
dB
dBìV
dB
W
mm

0.15-10
-
-
-
3,8

87.5-108
28
113
<7

47-68
28
113
<7

174-230
28
113
<7

470-862
28
113
<7

VS 80

AM

FM

VHF I

VHF III

2 x UHF

 

Περιοχή Συχνοτήτων
Ενίσχυση
Έξοδος
Συντελεστής Θορύβου
Κατανάλωση
Διαστάσεις

MHz
dB
dBìV

W
dB
mm

0.15-10

-
-
8,5
-20

87.5-108
35
118
-

47-68
35
118
-

174-230
35
118
-

470-862
42
118
-

 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες.   

 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2022 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο