Οπτικοί Σύνδεσμοι - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Προϊόντα > Fiber Optic Solutions > Παρελκόμενα

Οπτικοί Σύνδεσμοι

AOAD200xx

 


- AO
AD200101: Σύνδεσμος SC/APC - SC/APC
-
AOAD200101: Σύνδεσμος E2000/APC - E2000/APC

Όλ
oι οι έιναι κατασκευασμένοι και ελεγμένοι σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα. Διαθέτουν σειριακό αριθμο και συνοδεύοννται από πιστοποιητικό ελέγχου.


 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...  

 
 
 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2017 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού