Οπτικοί Σύνδεσμοι - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Κύριο Μενού:

Fiber Optic Solutions > Παρελκόμενα

Οπτικοί Σύνδεσμοι

AOAD200xx

 


- AO
AD200101: Σύνδεσμος SC/APC - SC/APC
-
AOAD200101: Σύνδεσμος E2000/APC - E2000/APC

Όλ
oι οι έιναι κατασκευασμένοι και ελεγμένοι σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα. Διαθέτουν σειριακό αριθμο και συνοδεύοννται από πιστοποιητικό ελέγχου.


 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...  

 
 
 


Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


Επιστροφή στο περιεχόμενο | Επιστροφή στο κύριο μενού