Πρίζες - AMF ELECTRONICS

Μετάβαση στο περιεχόμενο
Προϊόντα > Delta > Κατάλογος Προϊόντων

Πρίζες TV/FM

BE 8601

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Τερματική

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
  
dB
dB


5-68
  
20
1.0

87.5-108
  
1.0
12

118-125
  
20
1.0

125-470
  
26
1.0

470-1000

26
1.0

 
BD 8607


RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Διελεύσεως

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης

1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB
 
dB
dB

5-68
1.0  

30
7.0

87.5-108
1.0

7.0
22

118-125
1.0  

30
7.0

125-470
1.0   

36
7.0

470-1000
1.0

36
7.0

 

BD 8610

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

Διελεύσεως

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
1 (RF) Θηλυκό
2 (TV) Αρσενικό

MHz
dB
 
dB
dB

5-68
1.0
  
30
10

87.5-108
1.0
  
10
22

118-125
1.0
  
30
10

125-470
1.0
  
36
10

470-1000
1.0

36
130

 
 

Πρίζες FM / TV / SAT

BE 0424

RP/VHF I

FM

VHF

UHF  

SAT IF

Τερματική


Περιοχή Συχνοτήτων

Εξασθένηση απόζευξης
TV/FM/SAT, Θηλυκό
TV/FM/SAT+DC, Αρσενικό

 MHz

  
dB
dB

 5-68

  
4.5
4.5

87.5-108

  
4.5
4.5

125-470

  
4.5
4.5

470-862

  
4.5
4.5

950-2400


5.0
5.0

 

SEA 2400 Q

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

SAT IF

Τερματική

Περιοχή Συχνοτήτων

Εξασθένηση απόζευξης
RF, Θηλυκό
TV, Αρσενικό
SAT, Σύνδεσμος F

MHz

  
dB
dB
dB

5-68

  
1.5
<2
25

87.5-108

  
1.5
<2
25

125-470

  
-
<2
25

470-862

  
-
<2
25

950-2400


-
-
1.5

 

SDD 2410 QD

RP/VHF I

FM

VHF

UHF

SAT IF

Διελεύσεως

Περιοχή Συχνοτήτων
Εξασθένηση διέλευσης
Εξασθένηση απόζευξης
RF, Θηλυκό
TV, Αρσενικό
SAT, Σύνδεσμος F

MHz
dB
  
dB
dB
dB

5-68
1.0
  
1.5
<
13
25

87.5-108
1.0
  
1.5
<
13
25

125-470
1.0
  
-
<
13
25

470-862
1.0
  
-
<
13
25

950-2400
1.0

-
-
<13

 
 

Κάλυμμα Πρίζας - Πλαίσιο

AD 2

AD 3

AP 1

Κάλυμμα πρίζας 75 x 75 mm

Πλαίσιο για εξωτερική πρίζα

Κάλυμμα πρίζας 75 x 75 mm

Πλαίσιο για εξωτερική πρίζα

Λευκό

+

Λευκό

Λευκό

 
 
 
 

Περισσότερες Πληροφορίες...

 

                                                              
Διατηρούμε το δικαίωμα τεχνικών τροποποιήσεων και σφαλμάτων.


.
Αρχιμήδους 33-35
145 69 Άνοιξη Αττικής
+30 210 6229298
info@amfelectronics.gr
Copyright 2024 AMF ELECTRONICS
Επιστροφή στο περιεχόμενο